Novinky v hypotékach

12.07.2017
Tatiana
Tvorba povinnej rezervy v rozpočte klienta. Od 1. júla 2017 sa pristúpilo k zvýšeniu povinnej rezervy v kalkulovanom rozpočte klienta, resp. domácnosti, z pôvodných 5% na úroveň 10%. To znamená, že kalkulované voľné zdroje budú o túto rezervu znížené.

TÉMA: Od čoho závisí akú výšku úroku získate?

Na prvý pohľad sa zdá, že získať úver je veľmi jednoduché a rýchle. Avšak ešte predtým, ako sa vám banka rozhodne poskytnúť úver, poriadne si preverí vašu aktuálnu finančnú situáciu. Posúdi rizikovosť požičania peňazí a na základe rôznych kritérií a parametrov vám určí výšku úroku. Banka vám poskytne len taký úver, ktorý dokážete splácať aj za predpokladu vyšších nákladov na úver a horšej finančnej situácie. Výška úroku vašej hypotéky bude závisieť nielen od pomeru výšky úveru oproti hodnote zakladanej nehnuteľnosti, ale aj od takzvanej bonity, inými slovami vašej schopnosti splácať úver. Pripravte sa na trochu viac byrokracie. Čo všetko spadá do posúdenia?

Posudzovanie výšky vášho príjmu

Banka od vás bude požadovať potvrdenie o výške vášho príjmu minimálne za obdobie posledných 6 mesiacov, v niektorých prípadoch za posledné 3 mesiace (výnimočne). Niektoré banky vás môžu požiadať o doloženie výpisu z bankového účtu, na ktorý vám mesačne chodí výplata. Toto platí pre tých z vás, ktorí sú zamestnancami a dostávajú odmenu za prácu zo závislej činnosti. O niečo náročnejšie s dokladovaním príjmu to majú podnikatelia. V tomto prípade sa do úvahy berie daňové priznanie za posledný rok, v niektorých prípadoch dva roky. Ideálnou cestou, ako urýchliť proces získania úveru je udeliť banke súhlas na preverenie vašich príjmov cez sociálnu poisťovňu.

Príjem nie je jediný parameter

Banky zohľadňujú viacero ďalších ukazovateľov, akými sú napríklad vek žiadateľa, typ zamestnania, jeho príjem, profesijné zameranie, ale aj počet vyživovaných detí či výšku iných finančných výdavkov.

Vaše výdavky pod drobnohľadom

Banky si ďalej posvietia na celkovú výšku vašich splátok (iné úvery, lízing, poistenie a pod.). Respektíve najviac ich zaujíma koľko vám po odpočítaní všetkých výdavkov zostane peňazí na zaplatenie mesačnej splátky hypotéky. Na získanie úveru musíte byť po posúdení bankou, schopný svoje záväzky splácať. Porovnaním všetkých vašich čistých príjmov a reálnych výdavkov a nákladov na zabezpečenie základných životných potrieb banka posúdi vašu bonitu a vypočíta výšku úrokovej sadzby. Najlepšie pri hodnotení dopadnú bezdetní do 35 rokov s vysokoškolským vzdelaním.

Pozor na vašu platobnú disciplínu

Rovnako dôležitá je aj platobná disciplína pri úveroch v minulosti. Zatajovať informácie sa neopláca. Banky si vaše zaťaženie záväzkami a ich riadne splácania overujú v tzv. úverovom registri, kde nájdu celú históriu. Stačí sa len jedenkrát dostať do debetu a záznam v registri vám už zostane.

Váš predajca

Novinka Bytová výstavba v čase socializmu

Novinka Kupovať alebo predávať počas koronakrízy?

Novinka Prečo je dôležité uzavretie sprostredkovateľskej zmluvy medzi realitnou kanceláriou a klientom ?

Chcem predať Chcem kúpiť