Prečo je dôležité uzavretie sprostredkovateľskej zmluvy medzi realitnou kanceláriou a klientom ?

26.03.2020
Tatiana
V nasledujúcom článku si povieme čo je sprostredkovateľská zmluva, aké body by mala určite obsahovať a prečo je dôležité ju podpísať.

Čo je sprostredkovateľská zmluva ?

Sprostredkovateľská zmluva je zmluva, v ktorej sa jedna strana (sprostredkovateľ) zaväzuje vyvíjať činnosť, ktorá vedie k tomu, aby druhá strana (záujemca) mala príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou a záujemca sa zaväzuje poskytnúť sprostredkovateľovi odmenu, ak činnosťou sprostredkovateľa došlo k uzavretiu zmluvy.

Sprostredkovateľská zmluva by mala obsahovať tieto náležitosti :

  1. Označenie zmluvných strán – je potrebné presne určiť, kto je záujemca (v prospech koho má byť vykonávané sprostredkovanie – majiteľ nehnuteľnosti ) a kto je sprostredkovateľ (ten, kto má vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu zmluvy s treťou osobou – realitná kancelária)
  2. Predmet zmluvy – popis nehnuteľnosti ktorá je predmetom predaja / prenájmu.
  3. Povinnosti realitnej kancelárie – záväzok sprostredkovateľa vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu zmluvy s treťou osobou – je potrebné definovať, akú činnosť má vykonávať sprostredkovateľ
  4. Dĺžka trvania zmluvy – v zmluve musí byť jasne definovaná dĺžka zmluvného vzťahu a spôsob jej ukončenia.
  5. Forma spolupráce – exkluzívne alebo neexkluzívne zastúpenie klienta.
  6. Výška odmeny – sprostredkovateľ má nárok na odmenu za činnosť, ktorú vykonáva. Výška odmeny musí byť uvedená v zmluve a rovnako musí byť uvedený aj spôsob úhrady a kedy vzniká nárok realitnej kancelárie na finančnú odmenu za jej činnosť.
  7. Záverečné ustanovenia – deň nadobudnutia platnosti zmluvy, počet vyhotovených rovnopisov, súhlas zo spracovaním osobných údajov, atď..

Prečo je exkluzivita podpísaná prostredníctvom sprostredkovateľskej zmluvy výhodná.

Veľa ľudí si myslí, že čím viac realitných kancelárií ponúka danú nehnuteľnosť, tým sa zvýši ich šanca na predaj. Opak je však pravdou a väčší počet opakujúcich sa inzercii na realitných portáloch častokrát záujemcu skôr odradí ako pomôže pri predaji. Mnoho maklérov inzeruje nehnuteľnosť za rôzne ceny a o kvalite fotiek a samotnej prezentácii nehnuteľnosti ani nehovorím. Maklér, ktorý má podpísanú exkluzívnu formu spolupráce si vie lepšie koordinovať obhliadky na nehnuteľnosti a ušetrí tak majiteľovi množstvo času kedy sa mu na nehnuteľnosti počas dňa vystriedajú viacerí makléri. Majiteľ tak niekedy stráca prehlaď o inzercií a komunikácia s jedným maklérom je samozrejme oveľa jednoduchšia ako s viacerými realitnými kanceláriami. Realitná kancelária poskytuje predávajúcemu pri podpise exkluzívnej formy predaja nadštandardné služby ktoré zahŕňajú 3D obhliadku, Home staging, topovanie nehnuteľností na realitných portáloch.

Koho má zmluva chrániť ?

Sprostredkovateľská zmluva má chrániť jednak sprostredkovateľa, čiže realitnú kanceláriu ale aj samotného majiteľa nehnuteľnosti. Sprostredkovateľ má v nej jasne definované podmienky predaja / prenájmu a jeho úlohou je vyvinúť činnosť na uzatvorenie zmluvy s treťou osobou. Rovnako majiteľ nehnuteľnosti presne vie, čo môže od realitnej kancelárie očakávať, koľko za danú službu zaplatí v podobe provízie a kde všade bude jeho nehnuteľnosť inzerovaná. Podpísanie takejto sprostredkovateľskej zmluvy je práve v záujme majiteľa nehnuteľnosti, nakoľko realitnému maklérovi mnohokrát povoľuje prístup k danej nehnuteľnosti bez jeho prítomnosti a realitný maklér tým pádom nesie za danú nehnuteľnosť zodpovednosť.

My hovoríme „ ÁNO “ !

V realitnej kancelárií GRAVITAS jednoznačne trváme na podpisovaní sprostredkovateľskej zmluvy, ktorá chráni realitné kancelárie a garantuje majiteľovi podmienky predaja / prenájmu nehnuteľnosti a výšku provízie. Zároveň mu garantuje, že všetky administratívne úkony spojené s predajom alebo prenájmom nehnuteľnosti na seba preberá realitná kancelária. V našej spoločnosti si zakladáme na férovom jednaní, ktoré je výsledkom jasného definovania vzájomnej spolupráce v sprostredkovateľskej zmluve. Korektný vzťah musí byť definovaný od začiatku spolupráce a je veľkým predpokladom úspešného obchodu.

Váš predajca

Novinka Bytová výstavba v čase socializmu

Novinka Kupovať alebo predávať počas koronakrízy?

Novinka Prečo je dôležité uzavretie sprostredkovateľskej zmluvy medzi realitnou kanceláriou a klientom ?

Chcem predať Chcem kúpiť