Chcem predať Chcem kúpiť

Kataster zdražuje: Čo potrebujete vedieť o zmenách od apríla 2024

Od 1. apríla 2024 sa na katastri nehnuteľností chystajú výrazné zmeny v poplatkoch za rôzne úkony. Tieto zmeny sa dotknú nie len bežných ľudí, ktorí si potrebujú vybaviť výpis z listu vlastníctva, ale aj realitných kancelárií a developerov.

Parlament schválil dňa 19.12.2023 zákon, ktorý prináša zmeny v poplatkoch za úkony na katastri nehnuteľností. Tieto zmeny nadobudli účinnosť 1. apríla 2024.

Hlavným cieľom zákona je zlepšenie stavu verejných financií. Zvýšenie poplatkov na katastri je jedným z opatrení, ktoré má priniesť do štátnej kasy dodatočné príjmy. Správne poplatky sa často chápu aj ako nástroj na “reguláciu” žiadostí a odbremenenie úradov.

Najvýraznejšie sa zvýši poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Doteraz bola jeho výška 66 €, od apríla 2024 sa zdvihne na 100€. To predstavuje nárast o takmer 50 %. Stúpne aj cena za výpis z listu vlastníctva z 8 € na 12 €. Zdražejú aj rôzne iné úkony, ako napríklad overenie geometrického plánu, vydanie kópie originálu listu vlastníctva a podobne.

Zvýšené poplatky na katastri nebudú mať podľa odborníkov zásadný vplyv na predaj a kúpu nehnuteľností. Či klient zaplatí za vklad do katastra 66 € alebo 100 €, nie je pri obchode s nehnuteľnosťami podstatný. Realitné kancelárie často zahrňujú tieto poplatky do provízie, takže kupujúci a predávajúci ich priamo nepocítia.

Lacnejšie bude vychádzať elektronické podanie, ktoré doteraz stálo 33 € a po novom sa jeho cena zvýši na 50 €. Elektronické podania sa však zvyknú realizovať iba pri kúpnych zmluvách, nie pri záložných, pretože to neakceptuje väčšina bánk. V praxi to bude fungovať tak, že sa záložné zmluvy budú podávať so štandardným kolkom fyzicky na katastri a pri kúpnych zmluvách sa bude využívať lacnejšie elektronické podanie.

Poplatky za notársku úschovu sa taktiež podstatne zvýšili, čo vedie kupujúcich k možnosti vinkulácie v banke. Tá však nie je chránená pred exekučným titulom, čiže v prípade exekúcie bude zablokovaný aj vinkulačný účet. Pri notárskej úschove, sú takéto finančné prostriedky chránené.

Nezabudnite sledovať náš blog aj naďalej, aby ste boli informovaní o najnovších aktualitách v oblasti nehnuteľností.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.