Chcem predať Chcem kúpiť

Pandémia koronavírusu poriadne rozvírila vody na realitnom trhu. Predaj nehnuteľností od marca 2020 výrazne klesol, no a tu prichádza otázka, na ktorú hľadá odpoveď každý developer, či predávajúci/ kupujúci klient. Zatiaľ všetko ale vyzerá tak, že ceny ani po ustálení koronakrízy dole nepôjdu. Čo na ich vývoji zaváži najviac? 

Očakávať priepastný rozdiel vo vývoji cien nehnuteľností v Bratislave, je nateraz len snom kupujúcich. Keď sa totiž pozrieme na ekonomickú situáciu spätne, pred vypuknutím koronavírusu na Slovensku, ceny bytov či iných nehnuteľností v začiatku roka 2020 narastali. Čo sa týka novostavieb, cenová hladina je na rovnakej úrovni, ako pred pandémiou, pričom treba poznamenať, že bratislavský trh zaznamenal aj veľmi nízku ponuku novostavieb.

Teraz realitný trh, ktorý dostal menšiu stopku, bude výrazne vplývať celková ekonomická situácia. V dôsledku opatrení, ktoré štát zaviedol, zostali niektorí bez práce, alebo sa im znížili príjmy, čo znamená, že aj menej nakupujú. Samozrejme, potom sú takí, ktorých koronavírus finančne až tak nepostihol a myšlienka kúpy nehnuteľnosti im stále vŕta v hlave. Tu prichádza otázka: Klesnú ceny nehnuteľností po koronakríze? Ak očakávate, že ich vývoj bude ako počas ekonomickej krízy, ktorá nastala v roku 2008, kedy ľudia masívne kupovali a investovali do nehnuteľností, podľa viacerých zverejnených analýz sa mýlite. Nebojte sa preto investovať teraz, kedy sú ceny primerane zastabilizované. Uskočiť netreba ani od výstavieb bytov, pretože podľa štatistík NBS je v Bratislave stále priepastný rozdiel medzi dopytom a ponukou.

Pohyb cien bývania v 1 Q 2020

Priemerná cena bývania v 1. štvrťroku 2020 vzrástla v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o takmer 74 EUR/m2 na hodnotu 1671 EUR/m2. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku to predstavuje rast o 4,6 %. Pozitívne k tomuto výsledku prispeli všetky kraje, s výnimkou Prešovského, v ktorom je možné pozorovať miernu korekciu. Medziročné tempo rastu dosiahlo hodnotu 8,6 %. Z historického pohľadu ide o jeden z najvyšších zaznamenaných medziročných rastov, zaostáva však za tretím štvrťrokom 2019. Na celkovej medziročnej zmene priemernej ceny bývania sa podieľal medziročný rast cien bytov vo vyššej miere než rast cien domov.

Priemerná cena bytov sa v 1. štvrťroku 2020 zvýšila o 87 EUR/m2 na 2006 EUR/m2. Medzi štvrťrokmi vzrástla o 4,5 %, zatiaľ čo medziročne až o 9,7 %. Výrazné nárasty v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom pozorujeme v prípade ponukových cien všetkých typov bytov, okrem tých najväčších (päť a viac izbové byty rástli na medzištvrťročnej báze v priemere o 0,5 %).

Priemerná cena domov vzrástla o necelých 32 EUR/m2 na 1264 EUR/m2. Oproti 4. štvrťroku 2019 sa zvýšila o 2,6 %, čo predstavuje na medziročnej báze rast o 6,3 %. Z toho priemerná cena štandardných rodinných domov vzrástla medzištvrťročne o 3,2 %, zatiaľ čo priemerné ceny rodinných víl rástli medzi kvartálmi viac než dvojnásobným tempom (7,1 %)

Zvýšené riziko pri kúpe tzv. „Airbnb“ investičných bytov

Ak ale zvažujete kúpu investičného bytu alebo nehnuteľnosti napríklad za účelom prenájmu, buďte pri výbere veľmi opatrní a zvážte všetky možné riziká. Koronavírus a s tým spojené zatvorenie hraníc prinieslo nečakaný škrt cez rozpočet nielen hoteliérom, ale aj majiteľom bytov, ktorí používali hlavne na krátkodobý prenájom napr. cez AirBnB. Iba v centre Bratislavy sme počas vypuknutia koronavírusu zaznamenali prudký nárast ponuky nájomných bytov, ktoré boli pôvodne využívané na krátkodobé nájmy, ktoré zostali bez turistov. Toto samozrejme ovplyvnilo aj ceny nájmov a zároveň aj spomalilo proces prenajímania.

Akým spôsobom predávať počas korona krízy

Zákaz stretávania sa, zatvorené hranice, strach z korona vírusu, predajci nehnuteľností museli vymyslieť akým spôsobom podporovať predaj oveľa bezpečnejšie. Aj keď 3D prehliadky a videoobhliadky sú tu už dlhšie, ešte nikdy u nás neboli toľko využívané. Bezpečne z domova si záujemci prechádzajú detaily bez nutnosti stretania sa. Nemusíte sa denno-denne pripravovať na zbytočnú obhliadku. Na fyzické obhliadky tak prídu už bezpečne s rúškom len tí, ktorí sú presvedčení o tom, že o vašu nehnuteľnosť majú reálny záujem. že následné fyzické obhliadky sú kratšie.

Tento trend už bude pravdepodobne zachovaný aj po korona kríze viac o týchto službách sa dozviete tu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.