Chcem predať Chcem kúpiť

Pri kúpe a predaji nehnuteľnosti sa často stretávame s otázkou ako zabezpečiť úhradu kúpnej ceny s minimalizovaním rizík. Aby bol predávajúci chránený, počas doby medzi podpisom kúpnej zmluvy a povolením vkladu na katastri, môže kupujúci uložiť peniaze do notárskej úschovy, prípadne využiť možnosť vinkulácie. Týmito nástrojmi sa dokáže zabezpečiť, aby predávajúci splnil požiadavky pred vyplatením a kupujúci tak neprišiel o svoje finančné prostriedky.

O čo ide a ktorú z možností si vybrať ?

Čo je notárska úschova?

Ide o jeden z najbezpečnejších spôsobov úhrady kúpnej ceny za nehnuteľnosť. Kupujúci prevedie peňažnú sumu na účet notára, ktorý zabezpečí, aby sa vydala predávajúcemu až po splnení podmienok stanovených v zápisnici o úschove. Najčastejšie po predložení listu vlastníctva. 

Aká je hlavná výhoda využívania notárskej úschovy oproti vinkulácií ?

Ochrana pred exekútorom.

Tým, že notár môže nakladať s uloženými peniazmi len obmedzeným spôsobom, nie je oprávnený upokojiť nároky tretích strán a teda nemôže ich vydať exekútorovi.

Čo je to vinkulácia ?

Znamená to účelové obmedzenie kupujúceho disponovať peniazmi, uloženým na účte v banke. Základným krokom je zriadenie účtu, na ktorý sa následne prevedú financie vo výške kúpnej ceny. Notár v tomto prípade na uvoľnenie peňazí nie je potrebný, nakoľko sa o to postará priamo banka. Po predložení dohodnutého dokumentu (list vlastníctva, kolaudačný list, ..  ) budú peniaze vyplatené na účet predávajúceho. Zmluvu o vinkulácií vybavuje banka, pričom podkladom pre jej vytvorenie je kúpna zmluva. Po vložení peňazí na vinkulovaný účet, s disponovať s nimi bude môcť len predávajúci.

Ktorú možnosť si vybrať?

Avšak, v prípade vinkulácie nie je predajca až tak chránený pred neplnením zmluvných podmienok kupujúcim, ako v prípade notárskej úschovy. Banka nedisponuje rovnakými nástrojmi na zabezpečenie vymoženia kúpnej ceny a nie je ochotná a schopná garantovať platnosť a správne využitie peňazí uložených na vinkulovanom účte. Preto je v prípade vyššej kúpnej ceny, alebo pre tých, ktorí sa chcú cítiť ešte viac ochránení, notárska úschova stále najbezpečnejšou voľbou pri kúpe a predaji nehnuteľnosti.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.