Chcem predať Chcem kúpiť

Investovanie do nehnuteľností je obľúbenou stratégiou už niekoľko generácií, a to z dobrého dôvodu. Investície do nehnuteľností ponúkajú niekoľko výhod, ktoré z nich robia atraktívnu možnosť pre tých, ktorí chcú diverzifikovať svoje portfólio a dlhodobo budovať bohatstvo. V tomto blogu sa budeme zaoberať rôznymi výhodami investovania do nehnuteľností a dôvodmi, prečo by to mohol byť rozumný krok pre vaše investičné portfólio.

Stabilita a stabilný rast hodnoty nehnuteľností

Jednou z hlavných výhod investovania do nehnuteľností je stabilita a stabilný rast hodnoty nehnuteľností v priebehu času. Na rozdiel od akcií a dlhopisov majú hodnoty nehnuteľností tendenciu postupne sa zhodnocovať, a nie prudko kolísať. Vďaka tomu sú investície do nehnuteľností menej rizikové a stabilnejšie, čo predstavuje pevný základ pre dlhodobé budovanie bohatstva. Okrem toho hodnoty nehnuteľností vo všeobecnosti menej ovplyvňuje inflácia, ktorá môže časom znížiť hodnotu iných investícií.

Potenciál príjmu z prenájmu

Ďalšou výhodou investovania do nehnuteľností je potenciál príjmu z prenájmu. Kúpou nehnuteľnosti určenej na prenájom môžete získať stabilný tok príjmov z nájomného, ktorý môže pomôcť kompenzovať náklady na vlastníctvo a zabezpečiť ďalší príjem. To môže byť výhodné najmä pre tých, ktorí chcú doplniť svoj príjem na dôchodku alebo získať pasívny príjem.

 

Pákový efekt pre dlhodobé zisky

Investície do nehnuteľností poskytujú aj možnosť využiť pákový efekt na dosiahnutie väčších ziskov. Na kúpu nehnuteľnosti môžete napríklad použiť hypotéku, čo znamená, že môžete investovať do nehnuteľností s menšou zálohou. To vám umožní využiť svoje investičné prostriedky na dosiahnutie väčších ziskov, pretože zo zvýšenia hodnoty nehnuteľnosti budete mať prospech vy, nielen veriteľ.

Daňové výhody

Investovanie do nehnuteľností poskytuje aj niekoľko daňových výhod. Napríklad úroky z hypotéky a dane z nehnuteľnosti sú odpočítateľné, čo môže pomôcť znížiť váš zdaniteľný príjem. Okrem toho, keď nehnuteľnosť predáte, môžete si odložiť dane zo zisku výmenou nehnuteľnosti za inú investičnú nehnuteľnosť v rámci výmeny 1031.

Záver

Na záver možno povedať, že investovanie do nehnuteľností môže byť pre vaše investičné portfólio rozumným krokom. Investície do nehnuteľností ponúkajú stabilitu, stabilný rast, potenciál príjmov z prenájmu a možnosť využiť svoje investičné doláre na dosiahnutie väčších ziskov. Okrem toho investície do nehnuteľností poskytujú niekoľko daňových výhod, ktoré môžu pomôcť znížiť váš zdaniteľný príjem. Ak uvažujete o zaradení nehnuteľností do svojho investičného portfólia, je dôležité dôkladne preskúmať svoje možnosti, poradiť sa s finančným poradcom a zvážiť svoje dlhodobé finančné ciele a toleranciu rizika.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.