Chcem predať Chcem kúpiť

Predaj nehnuteľnosti môže byť zložitý proces, ale spolupráca s realitnou kanceláriou prináša množstvo výhod, ktoré tento proces uľahčia. Tu je niekoľko dôvodov, prečo je dobré využiť služby realitného makléra:

1. Úspora času a stresu

Predaj nehnuteľnosti zahŕňa množstvo úkonov, od stanovovania ceny až po organizovanie prehliadok a vyjednávanie so záujemcami. Realitní makléri vám ušetria čas tým, že prevezmú všetky tieto úlohy. Vy sa tak môžete venovať svojim denným povinnostiam a nechať odborníkov, aby sa postarali o predaj.

2. Profesionálny Marketing

Realitné kancelárie využívajú efektívne marketingové stratégie na propagáciu vašej nehnuteľnosti. Majú prístup k rôznym kanálom, kde môžu prezentovať vašu nehnuteľnosť, používajú profesionálne fotografie a virtuálne prehliadky na prilákanie potenciálnych kupcov.

3. Presné stanovenie ceny

Realitní makléri majú podrobnú znalosť trhu s nehnuteľnosťami a dokážu presne oceniť vašu nehnuteľnosť. Správne stanovenie ceny je kľúčové pre rýchly a úspešný predaj. Príliš vysoká cena môže odradiť záujemcov, zatiaľ čo príliš nízka cena znamená finančnú stratu.

4. Právna bezpečnosť

Predaj nehnuteľnosti zahŕňa množstvo právnych záležitostí a dokumentácie. Realitné kancelárie poskytujú právne poradenstvo a zabezpečujú, že všetky zmluvy a dokumenty sú v poriadku a v súlade so zákonmi. Tým sa minimalizuje riziko právnych problémov.

5. Vyjednávacie schopnosti

Skúsení realitní makléri sú odborníkmi na vyjednávanie. Vedia, ako dosiahnuť pre vás najlepšiu možnú cenu a podmienky predaja. Majú skúsenosti s komunikáciou s rôznymi typmi kupcov a dokážu zvládnuť náročné situácie, ktoré môžu nastať počas predaja.

Spolupráca s realitnou kanceláriou pri predaji nehnuteľnosti prináša množstvo výhod, od odbornosti a marketingových schopností až po právne poradenstvo a úsporu času. Ak chcete predaj uskutočniť rýchlo, bezpečne a za najlepších podmienok, využitie služieb realitného makléra je tou správnou voľbou

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.