Chcem predať Chcem kúpiť

"Celý svet bol stvorený, aby nám slúžil a my sme sa narodili, aby sme slúžili celému svetu. Robme trebárs aj tú najnepatrnejšiu vec, ale robme ju najlepšie na svete."

Mgr.  Katarína Laššáková

Som absolventkou psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia som rok strávila praxou v zahraničí. Moje následne získané pracovné skúsenosti z oblasti bankovníctva sa výborne dopĺňajú so súčasnou prácou. V realitnom svete sa stanete úspešnými, až keď pochopíte, že byť najlepší realitný maklér nie je len práca.

Byť najlepší realitný maklér je spojenie životného štýlu, presvedčenia a neustáleho osobnostného rastu. Za každú pracovnú skúsenosť som vďačná, pretože každý jeden obchodný prípad ma niečím novým obohatí.

Mojim hlavným pravidlom je klienta počúvať, snažiť sa pochopiť jeho potreby a vždy dodržať to, na čom sa s ním dohodnem. Každý klient, ako aj realitný prípad je iný, individuálny. Preto sa snažím pristupovať ku každému zvlášť a s empatiou. Skúsenosťami som sa naučila, že kvalita je dôležitejšia než kvantita, aj preto sa vždy snažím robiť maximum pre mojich klientov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.